۱۱معرفی

ژنراتور التراسونیک

این گروه تولدی پس از شیوع بیماری کرونا، در راستای کمک رسانی به مردم و حل هرچه زودتر بحران فراگیر شیوع بیماری، با توجه به عدم وجود ژنراتور مناسب برای […]

ژنراتور التراسونیک کش زن

ژنراتور التراسونیک مناسب برای کش ماسک این دستگاه دارای 1 سال گارانتی و 2 هفته مهلت تست می‌باشد. در صورتی که به هر دلیلی خریدار، از خرید دستگاه منصرف شود، […]

ژنراتور التراسونیک بدنه زن

ژنراتور التراسونیک مناسب برای بدنه ماسک این دستگاه دارای 1 سال گارانتی و 2 هفته مهلت تست می‌باشد. در صورتی که به هر دلیلی خریدار، از خرید دستگاه منصرف شود، […]

هورن و ترانسدیوسر التراسونیک کش زن

هورن و ترانسدیوسر مناسب برای کش ماسک این دستگاه دارای 1 سال گارانتی و 2 هفته مهلت تست می‌باشد. در صورتی که به هر دلیلی خریدار، از خرید دستگاه منصرف […]

هورن و ترانسدیوسر التراسونیک بدنه زن

هورن و ترانسدیوسر مناسب برای بدنه ماسک این دستگاه دارای 1 سال گارانتی و 2 هفته مهلت تست می‌باشد. در صورتی که به هر دلیلی خریدار، از خرید دستگاه منصرف […]

اینورتر پمپ خورشیدی 11k

مناسب برای پمپ آب ۱۵ اسب مزایای سیستم: قابل استفاده در مناطق دور از شبکه برق دارای راه اندازی نرم (Soft starter) و عدم نیاز به توان بالا جهت راه اندازی […]

اینورتر پمپ خورشیدی 9k2

مناسب برای پمپ آب ۱۲.۵ اسب مزایای سیستم: قابل استفاده در مناطق دور از شبکه برق دارای راه اندازی نرم (Soft starter) و عدم نیاز به توان بالا جهت راه اندازی […]

اینورتر پمپ خورشیدی 7k5

مناسب برای پمپ آب ۱۰ اسب مزایای سیستم: قابل استفاده در مناطق دور از شبکه برق دارای راه اندازی نرم (Soft starter) و عدم نیاز به توان بالا جهت راه اندازی […]

اینورتر پمپ خورشیدی 5k5

مناسب برای پمپ آب ۷.۵ اسب مزایای سیستم: قابل استفاده در مناطق دور از شبکه برق دارای راه اندازی نرم (Soft starter) و عدم نیاز به توان بالا جهت راه اندازی […]

اینورتر پمپ خورشیدی 4k0

مناسب برای پمپ آب ۵.۵ اسب مزایای سیستم: قابل استفاده در مناطق دور از شبکه برق دارای راه اندازی نرم (Soft starter) و عدم نیاز به توان بالا جهت راه اندازی […]

اینورتر پمپ خورشیدی 3k7

مناسب برای پمپ آب ۵ اسب مزایای سیستم: قابل استفاده در مناطق دور از شبکه برق دارای راه اندازی نرم (Soft starter) و عدم نیاز به توان بالا جهت راه اندازی […]

محصولات

ژنراتور التراسونیک کش زن

ژنراتور التراسونیک مناسب برای کش ماسک این دستگاه دارای 1 سال گارانتی و 2 هفته مهلت تست می‌باشد. در صورتی که به هر دلیلی خریدار، از خرید دستگاه منصرف شود، […]

ژنراتور التراسونیک بدنه زن

ژنراتور التراسونیک مناسب برای بدنه ماسک این دستگاه دارای 1 سال گارانتی و 2 هفته مهلت تست می‌باشد. در صورتی که به هر دلیلی خریدار، از خرید دستگاه منصرف شود، […]

هورن و ترانسدیوسر التراسونیک کش زن

هورن و ترانسدیوسر مناسب برای کش ماسک این دستگاه دارای 1 سال گارانتی و 2 هفته مهلت تست می‌باشد. در صورتی که به هر دلیلی خریدار، از خرید دستگاه منصرف […]

هورن و ترانسدیوسر التراسونیک بدنه زن

هورن و ترانسدیوسر مناسب برای بدنه ماسک این دستگاه دارای 1 سال گارانتی و 2 هفته مهلت تست می‌باشد. در صورتی که به هر دلیلی خریدار، از خرید دستگاه منصرف […]

اینورتر پمپ خورشیدی 11k

مناسب برای پمپ آب ۱۵ اسب مزایای سیستم: قابل استفاده در مناطق دور از شبکه برق دارای راه اندازی نرم (Soft starter) و عدم نیاز به توان بالا جهت راه اندازی […]

اینورتر پمپ خورشیدی 9k2

مناسب برای پمپ آب ۱۲.۵ اسب مزایای سیستم: قابل استفاده در مناطق دور از شبکه برق دارای راه اندازی نرم (Soft starter) و عدم نیاز به توان بالا جهت راه اندازی […]

اینورتر پمپ خورشیدی 7k5

مناسب برای پمپ آب ۱۰ اسب مزایای سیستم: قابل استفاده در مناطق دور از شبکه برق دارای راه اندازی نرم (Soft starter) و عدم نیاز به توان بالا جهت راه اندازی […]

اینورتر پمپ خورشیدی 5k5

مناسب برای پمپ آب ۷.۵ اسب مزایای سیستم: قابل استفاده در مناطق دور از شبکه برق دارای راه اندازی نرم (Soft starter) و عدم نیاز به توان بالا جهت راه اندازی […]

اینورتر پمپ خورشیدی 4k0

مناسب برای پمپ آب ۵.۵ اسب مزایای سیستم: قابل استفاده در مناطق دور از شبکه برق دارای راه اندازی نرم (Soft starter) و عدم نیاز به توان بالا جهت راه اندازی […]

اینورتر پمپ خورشیدی 3k7

مناسب برای پمپ آب ۵ اسب مزایای سیستم: قابل استفاده در مناطق دور از شبکه برق دارای راه اندازی نرم (Soft starter) و عدم نیاز به توان بالا جهت راه اندازی […]