محصولات خورشیدی

شرکت پارس پلاس، در راستای تامین برق چاه ها، پمپ استخرهای کشاورزی، باغداری، دامداری، پرورش ماهی و … در مناطقی که به دسترسی شبکه برق ندارند به منظور استفاده از انرژی خورشیدی برای اولین بار در کشور، اقدام به طراحی، ساخت و تجاری سازی اینورترهای خورشیدی مورد نیاز پمپ های آب سه فاز AC نموده است.

سیستم پمپ خورشیدی مبتنی بر این نوع اینورتر نیازی به باتری نداشته که این امر می تواند ضمن کاهش قیمت خرید سیستم، موجب کاهش هزینه های بهره برداری (حذف تعویض دوره ای باتری ها ) نیز گردد. این امر به نوبه خویش طول عمر سیستم و قابلیت اطمینان آنرا بالا می برد.

اینورتر پمپ خورشیدی 11k

مناسب برای پمپ آب ۱۵ اسب مزایای سیستم: قابل استفاده در مناطق دور از شبکه برق دارای راه اندازی نرم (Soft starter) و عدم نیاز به توان بالا جهت راه اندازی […]

اینورتر پمپ خورشیدی 9k2

مناسب برای پمپ آب ۱۲.۵ اسب مزایای سیستم: قابل استفاده در مناطق دور از شبکه برق دارای راه اندازی نرم (Soft starter) و عدم نیاز به توان بالا جهت راه اندازی […]

اینورتر پمپ خورشیدی 7k5

مناسب برای پمپ آب ۱۰ اسب مزایای سیستم: قابل استفاده در مناطق دور از شبکه برق دارای راه اندازی نرم (Soft starter) و عدم نیاز به توان بالا جهت راه اندازی […]

اینورتر پمپ خورشیدی 5k5

مناسب برای پمپ آب ۷.۵ اسب مزایای سیستم: قابل استفاده در مناطق دور از شبکه برق دارای راه اندازی نرم (Soft starter) و عدم نیاز به توان بالا جهت راه اندازی […]

اینورتر پمپ خورشیدی 4k0

مناسب برای پمپ آب ۵.۵ اسب مزایای سیستم: قابل استفاده در مناطق دور از شبکه برق دارای راه اندازی نرم (Soft starter) و عدم نیاز به توان بالا جهت راه اندازی […]

اینورتر پمپ خورشیدی 3k7

مناسب برای پمپ آب ۵ اسب مزایای سیستم: قابل استفاده در مناطق دور از شبکه برق دارای راه اندازی نرم (Soft starter) و عدم نیاز به توان بالا جهت راه اندازی […]

اینورتر پمپ خورشیدی 3k0

مناسب برای پمپ آب ۴ اسب مزایای سیستم: قابل استفاده در مناطق دور از شبکه برق دارای راه اندازی نرم (Soft starter) و عدم نیاز به توان بالا جهت راه اندازی […]

اینورتر پمپ خورشیدی 2k2

مناسب برای پمپ آب ۳ اسب مزایای سیستم: قابل استفاده در مناطق دور از شبکه برق دارای راه اندازی نرم (Soft starter) و عدم نیاز به توان بالا جهت راه اندازی […]

اینورتر پمپ خورشیدی 1k5

مناسب برای پمپ آب ۲ اسب مزایای سیستم: قابل استفاده در مناطق دور از شبکه برق دارای راه اندازی نرم (Soft starter) و عدم نیاز به توان بالا جهت راه اندازی […]